• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi i ramy okienne z drewna na terenie Lublina

Prawo zmienia się niemal cały czas – w dzisiejszych czasach wiemy, jak to wygląda, a w jaki sposób kwestie oraz spory prawne wyglądały uprzednio? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią bądź pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia lub ewentualnie zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje nadal.

1. Artykuł

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.